දිරාපත් විසඳුම

ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ද්‍රව්‍ය පරිසරයට සුළු බලපෑමක් ඇති කරයි, තිරසාර සංවර්ධනය සපුරාලිය හැකිය, පාරිසරික අර්බුදය සහ වෙනත් ගැටලු effectively ලදායී ලෙස විසඳා ගත හැකිය, එබැවින් ඉල්ලුම වැඩිවෙමින් පවතී, ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ඇසුරුම් නිෂ්පාදන ජීවිතයේ සෑම තරාතිරමකම භාවිතා වේ. ඇසුරුම්කරණයේ භාවිතා කරන බොහෝ ද්‍රව්‍ය ස්වාභාවික බැවින් උත්ප්‍රේරක එකතු නොකර පිරිහීමට ලක්විය හැකි බැවින් මෙම විසඳුම් ආහාර හා පාන කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වේ. බොහෝ කර්මාන්ත හා රජයන් ද්‍රව්‍යමය අපද්‍රව්‍ය හා පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. යුනිලීවර් සහ පී ඇන්ඩ් ජී වැනි සමාගම් ස්වාභාවික ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් වෙත ගොස් ඔවුන්ගේ පාරිසරික අඩිපාර (ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන් විමෝචනය) 50% කින් අඩු කිරීමට ප්‍රති ged ා දී ඇති අතර එය විවිධ කර්මාන්තවල ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ඇසුරුම් භාවිතය සඳහා බලපාන එක් සාධකයකි. කර්මාන්තයේ ස්වයංක්‍රීය හා බුද්ධිමත් ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් වැනි වැඩි වැඩියෙන් නවෝත්පාදනයන් අවසන් නිෂ්පාදන දක්වා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

වැඩි වැඩියෙන් වගකිවයුතු පුද්ගලයින් තිරසාර ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් කරා ගමන් කරමින් සිටිති.

ලෝක ජනගහනය බිලියන 7.2 ඉක්මවා ඇති අතර ඉන් බිලියන 2.5 කට වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 15-35 අතර වේ. ඔවුන් පරිසරයට වැඩි වැදගත්කමක් දක්වයි. තාක්‍ෂණික ප්‍රගතිය සහ ගෝලීය ජනගහන වර්ධනය සමඟින් විවිධ කර්මාන්තවල ප්ලාස්ටික් හා කඩදාසි බහුලව භාවිතා වේ. විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබාගත් ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය (විශේෂයෙන් ප්ලාස්ටික්) වැදගත් waste න අපද්‍රව්‍ය සාදයි, එය පරිසරයට ඉතා හානිකර වේ. බොහෝ රටවල (විශේෂයෙන් සංවර්ධිත රටවල්) අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම සහ ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දැඩි රෙගුලාසි ඇත.