දිරාපත් විය හැකි විසඳුම

ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ද්‍රව්‍ය පරිසරයට අඩු බලපෑමක් ඇති කරයි, තිරසාර සංවර්ධනය සපුරාලීම, පාරිසරික අර්බුදය සහ අනෙකුත් ගැටළු effectively ලදායී ලෙස විසඳා ගත හැකිය, එබැවින් ඉල්ලුම වැඩිවෙමින් පවතී, ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ඇසුරුම් නිෂ්පාදන වැඩි වැඩියෙන් ජීවිතයේ සෑම තරාතිරමකම භාවිතා වේ.ඇසුරුම්වල භාවිතා කරන බොහෝ ද්‍රව්‍ය ස්වාභාවික වන අතර උත්ප්‍රේරක එකතු නොකර දිරාපත් විය හැකි බැවින්, මෙම විසඳුම් ආහාර පාන කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වේ.බොහෝ කර්මාන්ත සහ රජයන් ද්‍රව්‍යමය අපද්‍රව්‍ය හා පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.යුනිලීවර් සහ පී ඇන්ඩ් ජී වැනි සමාගම් ස්වභාවික ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් වෙත ගමන් කිරීමටත්, විවිධ කර්මාන්තවල දිරාපත් විය හැකි ඇසුරුම් භාවිතයට බලපාන එක් සාධකයක් වන පාරිසරික පියසටහන් (ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන් විමෝචනය) 50% කින් අඩු කිරීමටත් ප්‍රතිඥා දී ඇත.කර්මාන්තයේ ස්වයංක්‍රීය සහ බුද්ධිමත් ඇසුරුම් විසඳුම් වැනි වැඩි වැඩියෙන් නවෝත්පාදනයන් අවසන් නිෂ්පාදන දක්වා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

වැඩි වැඩියෙන් වගකිවයුතු පුද්ගලයින් තිරසාර ඇසුරුම් විසඳුම් කරා ගමන් කරයි.

ලෝක ජනගහනය බිලියන 7.2 ඉක්මවා ඇති අතර ඉන් බිලියන 2.5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 15-35 අතර අය වෙති.ඔවුන් පරිසරයට වැඩි වැදගත්කමක් ලබා දෙයි.තාක්ෂණික ප්‍රගතිය සහ ගෝලීය ජනගහන වර්ධනයේ සංකලනයත් සමඟ ප්ලාස්ටික් සහ කඩදාසි විවිධ කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ.විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් (විශේෂයෙන් ප්ලාස්ටික්) ලබා ගන්නා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය පරිසරයට ඉතා හානිකර වැදගත් ඝන අපද්‍රව්‍ය සාදයි.බොහෝ රටවල (විශේෂයෙන් සංවර්ධිත රටවල්) අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට සහ ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දැඩි රෙගුලාසි ඇත.